อุปกรณ์ไฮโดรโปนิคส์ (จำหน่าย)

equip18                     equip19
                     โต๊ะทดลองมาตรฐาน NFT ใหญ่                                                                     โต๊ะทดลองมาตราฐาน NFT เล็ก
              …    ราคา 12,000 บาท / 10,000 บาท                                                         ..   …   ราคา 5,200 บาท / 4,700 บาท
                                    [ดููรายละเอียด]                                                                                                [ดููรายละเอียด]

 

**ได้รับส่วนลดพิเศษ สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

 

Written by