บริการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค

 

ในปีพ.ศ. 2563 ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสไปทั่วโลก ก๊าซโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศ จึงได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางอีกครั้ง โดยเฉพาะการใช้ในอาคารสำนักงาน และโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศและ มีผู้อยู่อาศัยรวมกันเป็นจำนวนมาก อันเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรคได้ง่าย

เนื่องจากก๊าซโอโซน สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส รวมทั้งยีสต์
และโมลด์ โดยการปิดห้องอบด้วยเครื่องโอโซนที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการทางห้องปฏิบัติการ

บริษัทฯให้บริการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่น และสลายสารพิษ ในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก โดยค่าบริการเป็นครั้ง ตารางเมตรละ 10 ถึง 20 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และระยะทาง


และการบริการอบโอโซนที่ทำเป็นสัญญาระยะยาว ที่เป็นลักษณะของการเช่าใช้

 

 

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอโซนได้ที่ thailandmedical.news

Scroll to Top